• Şehir dağıtımlarının fizibilitelerinin hazırlanması
  • Halihazır haritaların oluşturulması
  • Gerekli saha etüdlerinin yapılarak avan projelerin hazırlanması
  • İlgili altyapı kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda tatbikat(uygulama) projelerinin hazırlanması
  • Projede kullanılması gereken malzemeleri standartlara uygun olarak tespitlerinin yapılması
  • Uygulama gerçekleştirilirken hatların ölçümlerinin yapılarak as-built projelerin hazırlanması.
  • Zemin etüd projelerinin hazırlanması ve kontrol denetimi