• Şehir dağıtımlarının fizibilitelerinin hazırlanması
  • Halihazır haritaların oluşturulması
  • Gerekli saha etüdlerinin yapılarak avan projelerin hazırlanması
  • İlgili altyapı kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda tatbikat (uygulama) projelerinin hazırlanması
  • Projede kullanılması gereken malzemeleri standartlara uygun olarak tespitlerinin yapılması
  • Uygulama gerçekleştirilirken hatların ölçümlerinin yapılarak as-built projelerin hazırlanması ve kontrol edilmesi
  • Zemin etüd projelerinin kontrol denetimi
  • Doğalgaz iletim ve bağlantı hatlarının bakım ve projelerinin yapılması
  • RMS-A istasyon projelerinin hazırlanması