Tüm dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan, doğalgaz kullanımı bu sektördeki gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.

Tüm dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşan, doğalgaz kullanımı bu sektördeki gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bu gelişmeler neticesinde ülkemizin birçok ili BOTAŞ ve EPDK’nın yapmış olduğu çalışmalarla hem sanayide hem de konutlarda doğalgaz kullanımına hızla geçmektedir.

Bilindiği üzere 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile serbestleşen doğalgaz piyasasında şehir dağıtımları da özel sektör eliyle yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, geçmişte belediyeler ve merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen doğalgaz yatırımları artık özel sektör vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Doğalgaz sektöründeki bu çalışmalar konusunda uzman kadrolara sahip müşavir firmalar vasıtası ile yürütülmektedir.

A-KARE Mühendislik 2005 yılında kurularak, sektörde öncü kuruluşlarla çalışmış, konularında uzman operasyonel ve yönetim tecrübesine sahip Petrol Mühendisleri, Makine Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Elektrik- Elektronik ve Harita Mühendisleri ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

A-KARE Mühendislik firması, kuruluşundan itibaren ülkemiz genelinde BOTAŞ ve bazı belediyelerimizin çalışmaları ile başlayan şehir ve ilçe merkezlerinde doğalgaz dağıtım şebekesi kontrolü çalışmalarını başarı ile devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, yüksek basınçlı hatların ve RMS-A’ların tasarımı ve proje çalışmaları, kamulaştırma proje dosyalarının hazırlanması, evsel ve endüstriyel tesislerin doğalgaz tesisatlarının kontrol ve onayının yapılması ve organize sanayi bölgelerinde gaz dağıtım şebekesi işletme ve bakım-onarım hizmetlerini de yürütmektedir.

A-KARE Mühendislik, sektörün beklentilerini karşılamaya gayret gösteren, faaliyetlerinde bir bütün ve çözüm odaklı olan, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sürekli gelişerek çalışmalarını sürdüren bir şirkettir.

Kalite Anlayışımız

Vizyonumuz

A-Kare Mühendislik

Ekip ruhuna uygun çalışarak, sürekli iyileşme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak hizmetlerinde öncü bir firma olmak.

Misyonumuz

A-Kare Mühendislik

Günümüz teknolojilerini ve tecrübelerini birleştirerek, kaliteli hizmet verme anlayışı ile kendisini sürekli geliştirerek müşavirlik ve mühendislik hizmetlerini yerine getirmek.

Kalite Politikamız

A-Kare Mühendislik

Ekip ruhu ile çalışan,
Koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı ve çevreye duyarlı,
Hizmetlerinin sürekli iyileşmesi için kadrolarını eğiten,
Biz bilinci ile hareket ederek çalışanları arasında sinerji oluşturan,
Sorumluluklarını yerine getirirken kaliteyi ön planda tutan,
Kurum kültürüne sahip bir anlayışla hareket ederek çalışan, sektördeki hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getiren, bilgi ve tecrübelerini paydaşları ile paylaşan bir şirket.