Fizibilite, herhangi bir faaliyet için yatırım yapacak olan müteşebbisin yapacağı yatırımın karlılık oranına göre karar vermesini sağlayan bir ön çalışmadır. Müteşebbisin; daha net, sağlıklı karar verebilmesi için sağlıklı bir fizibilite çalışması yapılmalıdır.

A-KARE Mühendislik , hazırlayacağı proje ve fizibilite raporlarında değerlendirmek üzere arazi ve demoğrafik etüdlerini, konut projeksiyonlarını, ticarethane projeksiyonlarını, sanayi projeksiyonlarını yapmak , dağıtım projelerini ve fizibilite raporlarını hazırlamak üzere bünyesinde uzman istihdam etmektedir. Bu çerçevede;

  • Pazar potansiyeli,
  • Projelendirme çalışmaları,
  • Finansal analiz

Çalışmaları gerçekleştirilerek projelerin doğru ve güvenli bir şekilde yapılması temin edilmektedir.