• İçme suyu arıtma tesisleri projelendirilmesi
  • Atık su arıtma tesisi projelendirilmesi ve kontrolü
  • Atık su yağmur suyu drenajı projelendirilmesi
  • Su kaynakları projelendirilmesi
  • Sulama drenaj sistemleri projelendirilmesi