• Doğal gaz sisteminin tasarımlarının yapılması
  • Doğal gaz sistemleri konusunda danışmanlık( sanayi)
  • Konut ve endüstriyel tesisatların projelendirilmesi ve kontrollerinin yapılması
  • Doğal gaz tesisatlarının yapımları esnasında projeye uygunluk kontrollerinin yapılaması.