• Doğal gaz sisteminin tasarımlarının yapılması
  • Doğal gaz sistemleri konusunda danışmanlık (sanayi)
  • Konut ve endüstriyel tesisatlarının projelendirilmesi ve kontrollerinin yapılması
  • Doğal gaz tesisatlarının yapımları esnasında projeye uygunluk kontrollerinin yapılması
  • Organize sanayi bölgelerinde iç tesisatların periyodik kontrollerinin yapılması
  • Tüm sanayi kuruluşlarında iç tesisat kontrollerinden sonra güvenli gaz verme işlemlerini kontrol etmek