Organize Sanayi Bölgelerinde ve Sanayi Tesislerinde Periyodik Kontrol

Periyodik kontrol; hali hazırda doğal gaz kullanılan tesisatlarda abonelerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla doğal gazın emniyetli kullanımı için yapılan kontrollerdir.

Yapılan periyodik kontrollerde kullanılan tesisatların birçoğunun bakımsızlıktan dolayı emniyet hususlarını kaybetmeye başladığı, kullanılan yakıcı cihazların ekonomik ömrünü tamamladığı, havalandırma menfezlerinin kapatıldığı, baca ve bağlantılarının uygun olmadığı ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kaybettiği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitlerle abonelerin can ve mal güvenliğini tesis etmek ve güvenli doğalgaz arzını sağlamak adına periyodik kontrollerin büyük önem taşıdığı görülmüştür.

 • Bakımsız ve korozyona uğramış tesisatlar
 • Havalandırma menfezlerinin kapanması
 • Proje dışı yapılan doğalgaz hatları
 • Uygun olmayan cihaz bağlantıları
 • Uygun olmayan kazan daireleri

4646 sayılı Doğalgaz Kanunu’nun 4.maddesinde “Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dâhil tüketicileri doğalgaz kullanmak için yaptıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeli veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir” hükmü yer almaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun İç Tesisat Yönetmeliği’nin 6.maddesinde, “Müşteri iç tesisat ve mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir. Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde yaptığı veya yaptırdığı kontrol sonucunda, iç tesisatı uygun bulmaması halinde; doğalgaz vermesini reddedebileceği gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğalgazı da kesebilir. Müşteri iç tesisatı uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, dağıtım şirketi doğalgaz vermekle yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

İlgili hükümler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 03 Mayıs 2013 tarihli yazısı ile tüm doğalgaz dağıtım şirketlerine gönderilen 17.04.2013 tarih ve 4364 sayılı Kurul Kararı gereğince can ve mal güvenliğini sağlamak adına iç tesisat periyodik kontrolü yaptırılması gerekmektedir.

Organize Sanayi Bölgelerinde Doğalgaz Kullanıma Yönelik Faaliyetler

 • Kabin dış kaçak kontrolü.
 • Kabin kontrolü.
 • Gömülü Vana kontrolü.
 • Giriş küresel vanaları iç kaçak kontrolü.
 • Filtre değişimi ve diferansiyel manometre kontrolü.
 • Regülatör ve pilot bakımı.
 • Regülatör ve slum-shut ayar kontrolü.
 • Regülatör çıkış kelebek ve/veya küresel vanaları iç kaçak kontrolü.
 • İstasyon çıkış kelebek ve/veya küresel vana iç kaçak kontrolü.
 • İstasyon üzerindeki manometrelerin kalibre kontrolü.
 • İstasyon giriş ve çıkış izolasyon contası kontrolü.
 • İstasyon Boya işlemleri.
 • Sayaç – corrector kontrol ve kalibrasyon çalışması
 • Çelik Hat Vana  kontrolü.
 • Çelik – PE Hat Güzergah kontrolleri.
 • Kaçak Arama çalışması .
 • Katodik Koruma Kontrol ve Ölçümleri.
 • Gaz kaçakları:
 • Filtre kirliliği:
 • Slum-shut arızası:
 • Manometre arızaları:
 • Sayaç Kontrolleri :
 • Correctorlerin (Elektronik hacim düzeltici) yönetimi ve kontrolü
 • Gaz alım ve satım anlaşmalarının teknik yönden değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Serbest tüketici olunması nedeniyle Gaz tedariki noktasında çalışma ve analiz yapılması
 • DAĞITIM Şirketi ile oluşabilecek anlaşmazlık hususlarında teknik rapor hazırlanması
 • BOTAŞ ile ilişkilerde TEKNİK YÖNDEN yardımcı olunması
 • EPDK ile ilişkilerde TEKNİK YÖNDEN yardımcı olunması
 • EPDK düzeyinde OSB ‘ler ile ilgili yönetmelik ve mevzuatların takip edilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında teknik yardım sağlanması
 • OSB sınırları dahilindeki potansiyel gaz kullanıcıları ile ilgili bilgilerin toplanması,
 • Potansiyel gaz kullanıcıların muhtemel tüketim miktarlarının belirlenmesi,
 • Belirlenen tüketim değerlerine göre PE VE ÇELİK Avan Projelerin hazırlanması,
 • Avan projelerin basınç ve hız hesaplarının yapılması,
 • Malzeme listelerin hazırlanması,
 • İhaleye altlık teşkil edecek olan dosyaların hazırlanması,
 • Yapılan tüm imalatların kontrol ve denetimlerinin yapılması,
 • Devreye alma çalışmalarının kontrol ve denetimlerinin yapılması,